You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Bremium Network

Hizmet Sözleşmesi

GİRİŞ
Kullanım Şartları ve Koşullarıyla birlikte işbu Gizlilik Politikası, Bremium Medya Türkiye müzik dağıtım hizmeti, mobil ve cihaz uygulamaları veya ilişkili web sitelerine (“Hizmetler”) erişip kullandığınızda hakkınızda topladığımız veya bize sağladığınız kişisel verileri nasıl işlediğimizi açıklar. Politikamız, kişisel verilerinizi her zaman geçerli veri koruma kanunları ve düzenlemeleri uyarınca işlemeye yöneliktir.
“Kişisel veriler” derken bir kişinin kim olduğunu doğrudan veya dolaylı olarak tespit edebilmemizi olanaklı kılan her türlü bilgi kast edilmektedir. “İştirakler” derken bağlı şirketlerimiz veya bağlı şirketlerimizin bağlı şirketleri dahil olmak üzere grubumuzun herhangi bir üyesi kast edilmektedir.

ÇOCUKLAR VE GİZLİLİK
Bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi toplamıyor veya almıyor veya bilerek bu kişilerin Hizmetlere kaydolmalarına izin vermiyoruz. 13 yaşın altındaysanız Hizmetleri kullanmanız yasaktır. 13-18 yaş arasındaysanız web sitelerindeki bilgileri ziyaret edebilir, tarayabilir ve kullanabilirsiniz ama bir hesaba kaydolamaz veya herhangi kişisel verilerinizi iletemezsiniz. 13-18 yaş arasındaysanız web sitesini taradığınızda, Hizmetleri kullandığınızda veya Hizmetlere eristiğinizde bunu yapmak için bir ebeveynin veya vasinin izni olduğunu onaylıyorsunuz. Bir ebeveyn veya vasiyseniz ve izniniz olmadan yanlışlıkla çocuğunuzdan kişisel veriler topladığımıza inanıyorsanız, bize ulaşarak bu tür kişisel verileri hemen sileceğiz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE KULLANILMASI
Kişisel verilerinizi, size Hizmetleri sağlamak amacıyla ve/veya meşru doğrudan pazarlama amaçları için işleyeceğiz. Özellikle de aşağıdaki amaçlarla sizinle ilgili aşağıdaki türde kişisel veriler topluyoruz:

a)Bize doğrudan sağladığınız bilgi. Hizmetler için bir kullanıcı olarak kayıt olduğunuzda ve/veya Hizmetleri kullandığınızda bize sakladığımız belli bilgiler sağlıyorsunuz. Bunlar şunları içerebilir: Hizmetler için sağlanan kullanıcı adi ve parola bilgisi; adınız, iletişim ve herhangi diğer kullanıcı profili bilgileri, örneğin adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve yaşınız; Hizmetleri kullanmak için sağlanan ödeme bilgileri; Hizmetlere yüklediğiniz veya başka şekilde yayınladığınız Kullanıcı İçeriği (örneğin, fotoğraflar, yorumlar ve diğer malzemeler); içerik oluşturma tarihi, biçimlendirme bilgisi içerebilecek bu tür Kullanıcı İçeriğiyle ilgili meta veriler, Kullanıcı İçeriğinin kaydedildiği konum bilgileri (geotag) ve sizinle aramızdaki iletişimler. Bu tür bilgileri, hesap yönetimi ve içerik sahipleriyle mutabakat hesaplamak dahil size Hizmetleri sağlama amacıyla işliyoruz.

b)Kullanım Bilgisi. Hizmetlerimizi kullandığınızda Hizmetleri kullanımınız sonucunda oluşturulan bilgileri topluyor ve işliyoruz; örneğin albüm ve şarkı kapak resmi yükleme, müzik platformu seçeneği ve benzeri. Hizmetlere bir el cihazıyla erişiyorsanız cihazı benzersiz biçimde tespit eden bir numara da saklıyoruz. Bu bilgiyi (i) Hizmetleri sizin için özelleştirmek ve/veya kişiselleştirmek; (ii) hizmet iyileştirme amaçları ve (iii) pazarlama ve reklam amaçları (aşağıdaki “Pazarlama ve Reklam alanında daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi) için kullanıyoruz. Hizmetlerimizle ilgili trafiği ve kullanım eğilimlerini ölçmemize yardim etmesi için kendi analiz amaçlarımız için dahili veya üçüncü taraf analiz araçları kullanabiliriz. Bu araçlar, Hizmetleri iyileştirmemize yardım eden, cihazınız veya Hizmetler tarafından gönderilen bilgileri toplarlar. Bu bilgileri, başka ziyaretçiler ve kullanıcılardan alınan analiz bilgileriyle toplayıp birleştiriyoruz, böylece bu bilgiler herhangi belli bir kişiyi tespit etmek için kullanılmıyor.

c)Günlük dosyası bilgisi. Bu bilgiler, Hizmetleri ziyaret etme, onlara ulaşma veya onları kullanma talebinde bulunduğunuz her seferinde tarayıcınız veya cihazınız tarafından otomatik olarak bildirilebilir. Hizmetleri ziyaret ettiğinizde, onlara eriştiğinizde veya onları kullandığınızda sunucularımız, oturum açma saati, kullandığınız istemcisi sürümü, Internet Protokolü (“IP”) adresi, tarayıcı türü, tavsiye/çıkış sayfaları ve URL’ler, Hizmetlerdeki bağlantıları tıklama sayınız ve onlarla nasıl etkileşimde bulunduğunuz, alan adları, varış sayfaları, görüntülenen sayfalar ve diğer bu tür bilgiler dahil olmak üzere belli günlük dosyası bilgilerini otomatik olarak kaydederler. Ayrıca Hizmetlere erişmek için kullanılan Cihaz Kimliği veya diğer eşsiz cihaz bilgilerini de kaydedebiliriz. Ayrıca size gönderdiğimiz e-postalardan, alıcıların hangi e-postaları açtığını ve hangi bağlantılara tıkladığını izlememize yardım eden benzer bilgiler topluyoruz. Bu bilgiler, (i) Hizmetlerin kullanımını analiz etmek; (ii) daha doğru raporlama sağlamak; (iii) Hizmetleri iyileştirmek ve (iv) içerik sahipleriyle mutabakat hesaplamak için kullanılır.

d)Anket bilgisi. Sağladığımız anketlere cevap verdiğinizde, başka bir şekilde belirtilmedikçe ve Hizmetlerin iyileştirilmesi için kullanılmadıkça sağladığınız bilgiler anonim hale getirilip diğer kullanıcıların cevaplarıyla birleştirilecektir. Bilgilerin işbu Gizlilik Politikasında açıkladığımız özel kullanımına ilaveten kişisel verilerinizi şu şekilde kullanabiliriz: (i) Hizmetlerin kullanımı için ödemeleri islemek; (ii) bilgilerinize ve Hizmetlerin özelliklerine etkili biçimde erişmenize yardım etmek; (iii) ziyaretiniz sırasında veya Hizmetleri bir sonraki kullanışınızda tekrar girmek zorunda kalmamanız için bilgileri hatırlamak; (iv) Hizmetlerimizin etkililiğini sağlamak, geliştirmek, test etmek ve izlemek; (v) yeni ürünler ve özellikler geliştirmek ve test etmek; (vi) toplam ziyaretçi sayısı, trafik ve demografik kalıplar gibi ölçümleri izlemek; (vii) teknoloji sorunlarını teşhis etmek veya düzeltmek ve (viii) Hizmetlerin suiistimalini saptamak, araştırmak ve bunu ele almak için gerekli tüm adımları atmak.

e)Üçüncü tarafların topladıkları bilgiler. Kendi gizlilik politikaları ve/veya kullanım koşulları uyarınca kişisel verilerinizi toplayıp bize aktarmış olabilecek üçüncü taraflardan hakkınızda bilgiler alabiliriz. Bu tür üçüncü taraflara dair örnekler arasında Hizmetlere erişmek için kullanabildiğiniz Facebook, iş ortakları, reklam ağları, analiz sağlayıcılar veya herhangi telekomünikasyon tedarikçileri bulunur (örneğin donanımla gelen paket aracılığıyla). Bu tür üçüncü taraflardan bu tür bilgiler aldığımızda bunları yukarıda açıklandığı gibi hakkınızda topladığımız diğer kişisel verilerle birleştirebilir ve bu bilgileri, ya tek başına ya da işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için elimizde tuttuğumuz diğer kişisel verilerle birlikte kullanabiliriz.

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için işlemeye niyetlenirsek, bu islemenin amacı hakkında size bilgi vereceğiz ve işbu Gizlilik Politikasını güncelleyerek veya (önemli bir değişiklik durumunda) e-posta/anında bildirim yoluyla sizi bilgilendirerek herhangi ilgili başka bir bilgi sağlayacağız.

BİLGİLERİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA PAYLAŞMA
Kişisel verilerinizi, işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için Hizmetleri sağlamaları için güvendiğimiz iştiraklerimizle paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarda iştiraklerimiz dışındaki üçüncü taraflarla da paylaşabiliriz:

a)bu tür verileri paylaşmamız için bize onay verdiğinizde. Bu onay mesela Facebook veya diğer üçüncü taraflarla ilgili olabilir. Başka şekilde açıkça onay vermediğiniz sürece bu tür kişisel verileri, pazarlama amaçları için üçüncü taraflarla (ör. reklamcılar)-bu tür üçüncü taraflara hakkınızda ve diğer Hizmet kullanıcıları hakkında topladığımız birleşik, anonim verileri sağlayabilmemize rağmen - paylaşmıyoruz.

b)gerektiğinde faturalama amaçları için. Faturalamayı kolaylaştırmak için faturalama tedarikçisiyle bilgi paylaşıyoruz. Faturalama ve ödeme bilgisi, Bremium Medya Türkiye tarafından değil faturalama tedarikçisi tarafından saklanır ve faturalama tedarikçisi, bu tür bilgileri kendi Gizlilik Politikası uyarınca işler.

c)Hizmetlerle ilgili olarak bizim adımıza hizmet sağlaması için üçüncü tarafları görevlendirdiğimizde. Bu tür durumlarda kişisel verilerinizden sorumlu olmayı sürdüreceğiz ve bu tür verilerin işlenmesinin işbu Gizlilik Politikası ve geçerli kanunlara uygun olduğunu garantileyeceğiz.

d)(i) geçerli mevzuat veya yasal yükümlülükle buna uymamız; (ii) işbu Gizlilik Politikasını veya Kullanım Şartları ve Koşullarını yürütmemiz veya uygulamamız için veya (iii) Bremium Medya Türkiye, müşterilerimiz veya diğerlerinin haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumamız bizden beklendiğinde. Buna sahtekârlıktan korunma ve kredi riskini azaltma amaçlarıyla diğer organizasyonlarla bilgi alışverişi dahildir. Sahtekârlıktan korunma ve kredi riskini azaltma amacıyla bu tür bilgileri toplamamıza ve paylaşmamıza açıkça onay veriyorsunuz.

e)herhangi bir işi veya varlıkları satarsak veya satın alırsak kişisel verilerinizi bu tür iş veya varlıkların olası alıcısına veya satıcısına ifşa edebiliriz.

f)biz veya temel olarak bütün varlıklarımız üçüncü bir taraf tarafından satın alınırsa veya üçüncü bir tarafa satılırsa kullanıcılarımızla ilgili elimizde tuttuğumuz kişisel veriler aktarılan varlıklardan biri olacaktır.

g)içeriğinin lisansı bizde olan üçüncü taraf hak sahipleriyle. Bremium Medya Türkiye hak sahipleriyle paylaştığı veriler, kişisel verilerinizin paylaşımına izin vermediğiniz sürece sizi doğrudan tespit edemeyecek kişisizleştirilmiş bir biçimdedir. Ücretlerimizin herhangi birine karşı çıkar veya itirazda bulunursanız bu anlaşmazlığı çözmenize yardım etmek amacıyla kişisel verilerinizi kredi kartı şirketiniz veya finansal kurumunuzla paylaşabiliriz.

h)açıkça onay verdiğinizde, çerez verileri ve akış verileri (ör. belli bir albüm yada şarki yükleme veya albüm kapak yükleme) gibi belli bilgileri üçüncü taraf reklam ortaklarıyla:
(1) üçüncü taraf reklam ağlarına başka şeylerin yani sıra sizin en çok ilginizi çekeceğine inandıkları hedef odaklı reklamlar iletmelerini sağlamak ve
(2) bu tür reklamcılar, ürünleri veya hizmetleri ve/veya bu tür reklamcıların sponsor olduğu veya ev sahipliği yaptığı Bremium Medya Türkiye etkinlikleri ile ilgili size hedefe odaklı e-posta ve diğer iletişimler göndermek amacıyla paylaşabiliriz.

Sizi tespit edebilecek veri parçalarını çıkarabilir ve anonimleştirilmiş verileri başka taraflarla paylaşabiliriz. Bilgilerinizi, sizin tespit edilemeyeceğiniz biçimde başka bilgilerle birleştirebilir ve bu birleşik, anonimleştirilmiş bilgiyi üçüncü taraflarla paylaşabiliriz; bu bilgiler arasında, bir Bremium Medya Türkiye etkinliğine katılmakla kimin ilgilenebileceğini belirleme amaçlarıyla belli bir yaş grubunda kaç kullanıcı olduğu, kullanıcı gruplarının ikamet ettikleri genel konumları gibi demografik veriler ve benzeri anonimleştirilmiş veriler bulunabilir. Bazı iştiraklerimiz ve/veya üçüncü taraflar, kişisel verileriniz için yeterli koruma sağlamayabilecek kanunları olan ve Türkiye Ekonomik Alanı dışındaki ülkelerde bulunabilir.

Kişisel verilerinizi bu tür iştirakler veya üçüncü taraflarla (hangisi geçerliyse) paylaşmadan önce kişisel verilerinizin işbu Gizlilik Politikası uyarınca bu iştirakler veya üçüncü taraflardan güvenli biçimde işlenmesini garantilemek için makul olarak gerekli sözleşme veya diğer adımları atacağız. İşbu Gizlilik Politikasında başka şekilde açıklanması durumu hariç kişisel verilerinizi asla üçüncü taraflara satmayacağız veya üçüncü tarafların kendi amaçları için kişisel verilerinize erişmelerine izin vermeyeceğiz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Kişisel verilerinizi yetkisiz veya yasadışı işlemeye karşı veya kazara kayıp, yok etme veya bozulmaya karşı korumak için uygun teknik ve operasyonel önlemler kullanıyoruz. Kişisel verileriniz korunmuş ekipmanda güvenli bir biçimde saklanır. Bu ekipmana sadece sınırlı sayıda personelin erişimi vardır ve ancak meşru bir nedeni olan kişilerin kişisel verilerinize erişimi vardır. Ne yazık ki kişisel verilerinizin internet üzerinden iletimi tamamen güvenli değildir. Kişisel verilerinizi korumaya çalışsak da (uygun güvenlik önlemleri kullanarak) bize internet yoluyla iletildiklerinde bu verilerin güvenliğini garantileyemeyiz: kişisel verilerinizin bu şekilde iletiminde riskin size ait olduğunu kabul ediyorsunuz.

ELDE TUTMA
Kişisel verilerinizi, bu tür verilerin toplandığı amaçları yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca veya kanunen böyle yapmamızın gerekli olduğu süre boyunca elimizde tutacağız. Bu tür verileri elimizde tutmamız artık gerekli olmadığında silinecekler veya güvenli ve kalıcı biçimde anonim hale getirilecekler veya kanuni veri elde tutma gereksinimleri geçerli olması ölçüsünde erişimlerine engel getirilecektir.

HAKLARINIZ
Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ile ilgili olarak birkaç hakkınız var. Bunlara aşağıdaki gibi haklarınız dahildir:
1) Sizinle ilgili elimizde tuttuğumuz herhangi kişisel veriler hakkında bilgilenme;
2) Kişisel verilerinize erişim talep etme;
3) Doğru olmayan kişisel verilerinizi değiştirmeyi veya silmeyi bizden talep etme;
4) Belli gerekçelerle kişisel verilerin işlenmesini kısıtlamayı bizden talep etme;
5) Kişisel verilerinizin bir kopyasını makine-okunabilir bir biçimde alma ve başka bir şirkete göndertme;
6) Belli gerekçelerle kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme ve veri koruma kanunlarını ihlal ettiğimizi düşünüyorsanız ilgili denetleyici makama şikâyet dilekçesi verme;
7) Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız konusunda endişeler veya şikâyetleriniz varsa veya yukarıdaki haklardan yararlanmak resmi e-posta adreslerimizden Şirket Avukatımıza başvurun.

İLETİŞİM
Bize e-posta adresinizi veya telefon numaranızı verdiyseniz bu bilgiyi, tercihlerinizle tutarlı olarak Hizmetler, işbu Gizlilik Politikası ve geçerli kanuna uygun konularda sizinle iletişim kurmak için kullanacağız. Bu tür bilgilere ödeme makbuzları, Hizmetlerle ilgili değişiklikler hakkında bilgiler, son kullanıcı sözleşmesindeki ve işbu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler dahildir. Belli önemli e-posta iletişimlerden çıkmanız mümkün olmayabilir (örn. hesap doğrulanması, ödeme makbuzları, teknik ve güvenlik bildirimleri).

PAZARLAMA VE REKLAM
Size ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz, beklenen akış içeriği, sanatçı bilgisi ve/veya haber bültenimizin kopyaları dahil ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve etkinliklerimizin ayrıntılarını sağlayabiliriz. Ayrıca üçüncü taraf reklamcılar adına ve/veya bu reklamcıların sponsor oldukları veya ev sahipliğini yaptıkları ürünleri veya hizmetlerine dair promosyon teklifleri ve iletişimleri iletebiliriz, eğer bizden bu tür bilgi almayı onayladıysanız. E-posta adresinizi kendi pazarlama amaçları için başka şirketlere satmıyoruz veya vermiyoruz. Hesap ayarlarınızda bu tür iletişimlerin bazılarından veya tamamından çıkmayı seçebilirsiniz. Her an, bu tür iletişimlerde verilen “üyelikten ayrıl” bağlantısını tıklayarak bu tür e-posta iletişimlerinin aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz.

ÇEREZLER VE BENZER TEKNOLOJİLER
Bir çerez, cihazınıza yerleştirilen ve Bremium Medya Türkiye ve ortaklarımıza web sayfasına döndüğünüzde cihazınızı tanımasına izin veren küçük bir dosyadır. Oturum açma işlevselliği sunmak, kullanıcı tercihlerini hatırlamak ve web sayfalarımızın nasıl kullanıldığını anlamak için çerezler kullanıyoruz.

Geçici (“oturum”) ve kalıcı çerezler kullanıyoruz. Aşağıdaki çerezleri kullanıyoruz: Kesinlikle gerekli çerezler. Bu çerezler, örneğin web sitemizin güvenli alanlarında oturum açmanızı sağlayan çerezler dahil web sitemizin işletilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Analitik/performans çerezleri. Bu çerezler, kullanıcıları tanıyıp sayılarını saymamızı ve kullanıcıların kullandıklarında web sitemizde nasıl hareket ettiklerini görmemizi sağlar. Bu da web sitemizin çalışma biçimini iyileştirmemize yardım eder, örneğin kullanıcıların aradıkları şeyi kolayca bulmalarını garantileyerek.

İşlevsellik çerezleri. Bunlar web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılırlar. Bu da içeriğimizi sizin için özelleştirmemizi, size adınızla hitap etmemizi ve tercihlerinizi hatırlamamızı (örneğin dil veya bölge seçiminizi) sağlar.

Hedefleyen çerezler. Bu çerezler, web sitemizi ziyaretinizi, ziyaret ettiğiniz sayfaları ve izlediğiniz bağlantıları kaydeder. Bu bilgileri kullanarak web sitemizi, ilgilerinize daha uygun yapmak için kullanacağız. Açıkça onay verdiğiniz durumlarda bu bilgiyi, yukarıda "Bilgileri Üçüncü Taraflarla Paylaşma" 'da belirtildiği gibi bu amaçla üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

Çerezleri tarayıcınızda her an silebilir ve çerezlerin tamamının veya bir kısminin yerleştirilmesini reddetmenizi sağlayan tarayıcı ayarlarınızı etkinleştirerek çerezlerin yerleştirilmesini de engelleyebilirsiniz. Ancak tarayıcı ayarlarınızı kullanarak bütün çerezleri engellerseniz (temel çerezler dahil) sitemizin bütün bölümlerine veya bir kısım bölümüne erişemeyebilirsiniz. Bizimkine ilaveten aşağıda açıklandığı gibi Google Analytics de çerezler yerleştirir.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİYLE ENTEGRASYON
Google Analytics: Web sitemizde Google’dan Google Analytics’i anonim kullanım istatistikleri oluşturmak için kullanıyoruz. Google Analytics’in kullanımına dair endişeleriniz varsa, tarayıcınıza bir eklenti kurarak Google Analytics’i engelleyebilirsiniz. En yaygın tarayıcılar için bir eklenti burada bulunur: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google’ın kişisel verilerinizi nasıl işlediğini anlamak için Google’in gizlilik politikasına bakın.

HİZMET KULLANIMINDA SUİİSTIMAL SAPTAMA
Hizmetlerin suiistimal edildiğinden şüphelenirsek işbu Gizlilik Politikası uyarınca topladığımız kişisel verileri, suiistimalin kapsamını ve sorumlu kişisini araştırmak amacıyla başka bilgilerle birleştirebiliriz.

ERİŞİM, DÜZELTME VE SİLME
Bizde saklanan kişisel verilerinizle ilgili sorularınız varsa -buna erişim düzeltme ve silme talebi dahildir- veya belli kullanımlara itiraz ediyorsanız bize başvurabilirsiniz.

GİZLİLİK POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK
Hizmetler, sürekli iyileştirmeye tabidir ve gelecekteki değişiklikler hangi kişisel verileri sakladığımızı ve bunları nasıl islediğimizi etkileyebilir. Bu Gizlilik Politikası bu tür değişiklikleri, yasal çerçevedeki değişiklikleri veya kişisel verileri nasıl kullandığımız konusundaki iyileştirmeleri yansıtmak için güncellenebilir. Gizlilik Politikasındaki güncellemeler için sık sık bu sayfayı ziyaret edin. Gizlilik Politikasında önemli değişiklikler yaptığımızda, örneğin bir e-posta aracılığıyla koşullar uygun olduğu sürece size bildirimde bulunacağız.